Kontakt email: [email protected]        Facebook

Dobro jutro leptirići cvetići

Mesec nam je danas u znaku Riba,tokom dana u konjunkciji sa Neptunom.

Ako ste od jutros malo uspavani, bez energije, to je zbog Meseca u Ribama.Ali kako dan odmiče,energije će biti više.

Borba sa sobom, sa izborom i odlukom, sa onim sa čim se boriti ne želimo, a moramo, na šta nas nagoni nešto unutar duše same, a što ni sami sebi često ne umemo objasniti.Nije lako. Ali je potrebno. 


Ono što je bitno u narednim danima koji slede jeste ta energija cišćenja.I sve što će da se desi ce suštinski da bude dobro po vas.
Mi smo sami energija. Ljubav je najviši oblik energije.Nedostatak ljubavi otvara vrata stanjima negativnosti, strahova, tuge, mržnje, fobija... Ljubav neguje zdravlje. Negativne emocije neguju bolest.
Šta želite sebi,izbor je samo vaš...

Želim vam lep i prijatan dan ,i ostavljam vam jedan odlomak za današnji dan 

Jednog dana profesor na fakultetu je odlučio da sa studentima započne raspravu.
Pitao je: “Da li je Bog stvorio sve što postoji?”
Studenti su u glas rekli da jeste.
“Baš sve?”, pitao je profesor. “Da, sve.”, bio je odgovor studenata.
“U tom slučaju, stvorio je i zlo, zar ne?
Jer, zlo postoji.”, rekao je profesor.
Studenti su zaćutali, nisu imali odgovor na to pitanje.
Profesor je bio oduševljen jer je pokazao da je vera samo mit.
Odjednom, jedan student je podigao ruku i pitao:
“Mogu li ja nešto Vas da pitam, profesore?”
“Naravno”, odgovorio je profesor.

“Da li postoji hladnoća?”
“Naravno, kolega. Zar nikad niste osetili hladnoću?”
“Zapravo, profesore, hladnoća ne postoji! Prema onome što smo učili iz fizike, hladnoća je odsustvo toplote. Može se samo posmatrati da li objekat ima i da li predaje energiju i svoju toplotu na druge objekte.Bez toplote, predmeti su inertni, ne reaguju. Znači hladnoća ne postoji.
Mi smo stvorili termin HLADNO da bismo objasnili odsustvo toplote.”
“A tama?”, nastavio je student.
“Ona isto postoji.”, rekao je profesor. “Opet grešite, gospodine. Tama je potpuno odsustvo svetlosti.
Možemo proučavati svetlost i osvjetljenje, ali ne i tamu. Nikolsova
prizma pokazuje mnoštvo različitih boja na koje se svetlost razlaže u zavisnosti od talasne dužine.TAMA je termin koji smo mi stvorili da
objasnimo potpuno odsustvo svetlosti.”
I konačno, student je pitao:”A zlo, profesore, da li postoji zlo?”
Profesor je ćutao.
Student je nastavio:”Bog nije stvorio zlo!
Zlo je odsustvo Boga u čovekovom srcu,
ono je odsustvo ljubavi, čovečnosti i vere.
Ljubav i vera su kao toplota i svetlost. Oni postoje.
Njihovo odsustvo dovodi do zla.”
Sada je profesor zaćutao.

Student se zvao Albert Ajnštajn.

 

e-max.it: your social media marketing partner