Kontakt email: [email protected]        Facebook

Božić počinje kada slabi jakome slabost oprosti,

kada jak zavoli snagu slaboga,

kada bogati počne deliti imanje sa siromašnima,

kada glasni zastane pokraj nemoga

i shvati što mu je on želeo reći,

kada značajno postane beznačajno,

a nevažno postane važno i veliko

kad usred tame jedno maleno svetlo

obećava bezbrižnost i život u svetlu,

a ti ne odugovlačiš, nego pođeš,

takav kakav jesi, prema tome svetlu,

tada, da, tada počinje Božić.

 

Rolf Krenzer

e-max.it: your social media marketing partner