Kontakt email: [email protected]        Facebook

Ljudi se često pitaju o toku njihovih života i ulozi sudbine u njima. Neki čvrsto veruju u sudbinu; neki ljudi misle da su neke stvari predodređene, a da nekima jednostavno nije suđeno. Oni veruju da su sva iskustva kroz koja su prošli bila predodređena i da je sve to sudbina.

Polovina nas voli misliti da je život niz događaja koje donosi sudbina, druga polovina misli da je sudbina ono što mi činimo. Ako uopšte postoji takva stvar kao što je sudbina, onda se o tome može odlučiti. Može se iskriviti, okrenuti i promeniti prema našim željama i naporima. Neki veruju da je život zapravo ono što mi činimo.

Karmički odnosi su dinamički odnosi koji se protežu natrag u našu prošlost. To su odnosi koji se kontinuirano grade i razvijaju kroz naše različite inkarnacije. Karma između dve duše može biti dobra ili loša.

Šta je to karmička ljubav, pitanje je koje mnogi ljudi sebi postave, kada prvi put čuju za ovaj izraz. Karma je, po učenju o duši, put koji duša u ovom životu mora da pređe kako bi stekla potrebna iskustva, pa bi logičnim sledom značilo da je karmička ljubav ona koja se na tom putu dogodila.

Karmičke veze dođu onda kada ih najmanje očekujemo, kada ih ni ne naslućujemo. Kroz njih vraćamo karmičke dugove i učimo važne životne lekcije. U karmičkim ljubavima se najčešće ponavalja obrazac iz prethodnih ljubavi ili prethodnih života – cilj je da se nešto iz prošlosti ponovo proživi i okonča. Karmičke ljubavi su najčešće veoma strastvene, ali i bolne. Najčešće, zbog previše jakih emocija, postanemo žrtve partnera. Zbog toga se karmička ljubav najčešće doživljava kao kazna, a ne kao oslobađanje tereta i olakšanje

Šta je to karmička ljubav, pitanje je koje mnogi ljudi sebi postave, kada prvi put čuju za ovaj izraz. Karma je, po učenju o duši, put koji duša u ovom životu mora da pređe kako bi stekla potrebna iskustva, pa bi logičnim sledom značilo da je karmička ljubav ona koja se na tom putu dogodila.

Generalizacija nije dobra i karma je poprilično individualna stvar. Da bi se saznalo da neke nevolje koje konstantno prate pojedinca jesu stvar karme ili nisu, naprosto je neophodno da se rastumači mnogo toga. Međutim, evo prikaza čestih karmičkih zadataka i odnosa po znacima, koji ne moraju biti strikno pravilo, ali su i čest slučaj