Kontakt email: [email protected]        Facebook

Da li znate za veze koje počnu lepo i romantično, a završavaju se toksično i sa patnjom.  Karma je posledica uticaja delovanja osobe na živote ljudi oko sebe. Karmički odnosi takođe se kreiraju na osnovu vaših postupaka.

1. Izvorna veza

U ovoj grupi smo povezani jedni s drugima, jer smo stvoreni iz iste energije. Uz pomoć ove energije ostvaruje se kontinuirani kontakt svake grupe sa Univerzumom. Ne zaustavlja se ni sekunde. Sve naše misli, izbori i akcije imaju ogroman uticaj kako na našu sopstvenu energiju, tako i na energiju koju dajemo.

VELIKI ZAKON - “Kako si sejao, tako ćeš i žnjati”. Ovo je takođe poznato i kao zakon “Uzroka i posledice”. To znači da šta god pošaljemo u Univerzum, to će nam se i vratiti. Ako želimo sreću, mir, ljubav, prijateljstvo... Onda treba da BUDEMO srećni, miroljubivi, u ljubavi, i dobar prijatelj.

Celog života tragamo za osobom čije srce kuca u sličnom ritmu sa našim, osobom koja je naš odraz u ogledalu, ali opet ima i svoju autentičnustranu. Za onom koja za nas postaje simbol ljubavi - srodna duša sa kojom učimo ponovo da rastemo i živimo svoju istinsku prirodu.

Osobe sa razvijenom empatijom često su sklone ka narcističkim osobama. Veza sa  osobom koja ima razvijen narcisoidni poremećaj može biti toksična i emotivno bolna.

Ipak, često nismo svesni namera koje narcis ima u našem odnosu,a kada primetimo signale, onda je već šteta načinjena.

Nakon veze u odnosu sa narcisom na duši ostaju rane i emotivni ožiljci.

Zašto onda osetljive ljude, odnosno empate narcisi privlače?

Srodne duše nisu isključivo naši ljubavni partneri, već to mogu biti članovi porodice, prijatelji, kolege... Srodna duša je osoba sa kojom uspostavljate specifičnu - snažnu i duboku - duhovnu konekciju. Kada sretnete srodne duše, već zante da ste deo njih i one su deo vas - vaša srca kucaju sličnim ritmom.

Ipak, srodne duše u partnerskim odnosima se pomalo razlikuju - lako možemo upasti u zabludu. Moguće je da za neke osobe pomislimo da su naša srodna duša, ali tokom veze shvatamo da su potpuno suprotno od toga.