Kontakt email: [email protected]        Facebook

Karmički obrasci su nalik na pokvarenu ploču koja se stalno vrti. Ipak, uz odgovarajuću metodologiju i rad na sebi, moguće je promeniti ovakve obrasce.
Nepromenljivu karmu čini, na primer, naše fizičko telo, roditelji, talenti i sposobnosti koje posedujemo i koji predstavljaju karmički okvir unutar koga možemo da živimo najbolje što možemo.

Međutim, dobar deo karme je moguće izmeniti ukoliko se aktivno trudimo i radimo na pročišćenju naučenih obrazaca. Promene se neminovno događaju, one nemaju alternativu, a na nama je da ih usmerimo, da se promenimo iznutra i da tako okončamo negativnu karmu. Promene su često i bolne jer zahtevaju da se odreknemo poznatih programa i da se okrenemo novom životnom stilu, ali veći deo bola koji nastaje zbog promena proističe iz otpora prema njima, a ne od samog procesa promene. Zato se promenama treba prepustiti sa što manje otpora.
Karmički obrazac je svaki duševni sadržaj koji na bilo koji način opterećuje osobu nepoželjnim telesnim stanjima, emocijama, mislima. Karmički obrazac se ponaša kao magnet koji privlači sebi slične programe, a zrači i sopstvenu energiju i snažno utiče na to kako nas drugi ljudi doživljavaju. Osobama se dešava da stalno ponavljaju jedne te iste greške i umesto da ostvaruju svoje ciljeve - vrte se u krug. Mnogi postaju zarobljenici ograničavajućih životnih modela, ali zanimljivo je da nema spoljašnjeg „tamničara", već je izvor takvog problema čovek sam. Svesno ili nesvesno, svako sam stvara svoje životne okolnosti.

 

 

 

 

 

 


Ako činimo karmički ispravna dela (na istoku se to naziva darmom, ispravnim delovanjem), onda stvaramo karmu koja je pozitivna po nas, i obratno: ako činimo dela suprotna darmi, tada ćemo morati da snosimo negativne posledice svog delovanja. Ali glavna suština principa karme je da SVAKO delovanje, nosi određenu reakciju. Kada će se ta reakcija ispoljiti, isklijati pitanje je. Možda u ovom životu, a možda tek i za 10 života. Tu je jako bitna sfera i slobodne volje. Jer upravo našom voljom mi stvaramo tokove buduće karme, vršeći određena dela, a određene delove promenljive karme možemo menjati!!

Najčešća definicija karme je ona - u vidu posledica koje nosimo iz prethodnih života, i ona se deli na PROMENLJIVU i NEPROMENLJIVU, to je opšta podela.

Da li je karma dobra ili loša? Ne može se tako kvalifikovati, ona jednostavno JESTE. Čak i ono što nam se čini loše, jeste odjek naših nekadašnjih dela, i za naš razvoj je neophodno da iskusimo posledice svojih dela, da bi mogli napredovati dalje.
Dakle, kada nam neko pomene sudbinu ili karmu, moramo prvo videli da li je zaista fiksno to što nam se dešava (a RETKO kada jeste!!) i ne smemo je koristiti kao izgovor da „čekamo da loši dani prođu“, već AKTIVNO moramo učestvovati u obliku naššeg toka života!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-max.it: your social media marketing partner