Kontakt email: [email protected]        Facebook

Strelicu loše karme je nemoguće zaustaviti, a evo kako da stvorite dobru karmu i obezbedite manje problema i više sreće u budućnosti!

 Karma je pojam koji dolazi iz tradicije joge i budizma, pa se njegovo značenje često povezuje sa sudbinom. Poznavanje zakona karme pomaže nam da svoju slobodnu volju i moć odlučivanja upregnemo u stvaranje pozitivnih promena i boljeg života. Naučite kako da stvarate dobru karmu.

Karma je reč na sanskritu koja doslovno znači - delovanje, a to je delovanje koje uključuje sve što kažemo, uradimo, pa i sve što mislimo. Karma ne podrazumeva samo delovanje, nego i posledice delovanja. Zakon karme pojednostavljeno možemo da nazovemo zakonom akcije i reakcije. Ponekad se, s našeg zapadnjačkog gledišta, karma meša s konceptom greha i kazne. Ali u zakonu karme ne postoji koncept krivice ili osude. To je objektivan, logičan sistem uzroka i posledica.

Tu nema viših sila ili boga koji nas kažnjava ili nagrađuje, postoji samo naše sopstveno neznanje, strahovi, nekontrolisane želje i osećaji koji nam donose posledice koje nije lako prihvatiti i rezultati koje smatramo kaznom. Mahatmi Gandiju pripisuje se izreka: „Bogje stvorio karmu i otišao u penziju", čime je želeo da naglasi da je zakon karme nepromenjiv i sveobuhvatan, precizan i tačan, ne treba mu sistem nadzora jer je postavljen delotvorno i pravedno. To je univerzalni zakon kome podleže sve u prirodi, svako od nas. Nema izuzetaka, protekcije i korupcije.

U tradiciji Veda postoji slikovita priča koja pojašnjava značenje karme. To je priča o strelcu koji na leđima nosi tobolac pun strelica. Strelice u tobolcu simbolizuju nakupljenu karmu - rezultate svega što smo radili u prošlosti. Ta akumulirana karma zove se sanchita karma. Deo te akumulirane karme može da se vidi u našem karakteru, u našim sklonostima i stavovima.

Uz našu ličnu karmu, postoji i kolektivna karma koja se odnosi na naše porodične okolnosti, okolnosti mesta i vremena u kom živimo. Sve se to ocrtava u sanchiti, akumuliranoj karmi. Prema joginskoj tradiciji, karma može da se akumulira ne samo u ovom, nego i u prošlim životima. Kad je reč o zakonu karme, naši ljudski pojmovi vremena prilično su neprimenjivi.

Strelice u tobolcu oružje su koje imamo na raspolaganju, ono čime možemo da radimo, lovimo, ostvarujemo svoje nove ciljeve. One su duboki doživljaji koji oblikuju naše predstave, misli, iskustva. Sanchita karma sazreva, čeka pravi trenutak da se aktivira. Iz tobolca u pravom trenutku vadimo strelice i rešavamo staru karmu, ali stalno dodajemo i nove strelice, nove posledice sopstvenog delovanja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moć stvaranja buduće karme

Strelac vadi strelicu iz tobolca, smešta je u luk i napinje ga prema odabranoj meti. To je naša trenutna životna situacija u kojoj moramo da donesemo odluke i delujemo. Naš karakter i iskustvo, sopstvene želje i osećaji, sva prošla nakupljena karma doveli su nas u ovaj trenutak. Strelica u ruci zove se kriyamana ili agami karma.

Kriyamana karma je neposredna akcija i reakcija na svaki trenutak, a agami karma je promišljeno i dugoročno planiranje. Ovo je najmoćniji trenutak za nas jer u njemu je na delu naša slobodna volja, kad imamo moć stvaranja buduće karme. Svojom odlukom stvaramo dobru ili lošu karmu. Vežbama i radom na sebi možemo da osvestimo želje i žudnje, privlačnosti i odbojnosti koje nas motivišu na delovanje. Kad osvestimo svoju motivaciju, strelicu svoje namere možemo pažljivije da usmerimo.

Strelac odapinje strelicu. Ne može više da je zaustavi, ne može da se predomisli. To je prarabdha karma, akcija u sadašnjem trenutku koja će izazvati određenu reakciju. Ne zaboravimo da je strelac uzeo strelicu iz tobolca, što znači da delovanje u sadašnjem trenutku proizlazi iz prethodnih aktivnosti i njihovih rezultata. To je sazrela nakupljena karma koja se aktivira u sadašnjem trenutku.

Strelica u letu je izvan naše kontrole. Jednom kada nešto kažemo ili učinimo, ne možemo više na to da utičemo. Naše reči ili delovanje će doneti odgovarajući rezultat - reakciju. Ne preostaje nam ništa drugo nego da prihvatimo posledice, rezultate tog delovanja koji mogu da se odraze na svim nivoima našeg života. Sve bi bilo mnogo jednostavnije kad ne bi bilo prethodno odapetih strelica. Ponekad posledica nekog davnog delovanja, pa čak i iz prošlih života, može prilično neočekivano da nas pogodi. Ne razumemo šta se događa, osećamo se kao žrtve. Stare, davno odapete strelice stvaraju nam ponekad probleme i bol. Ipak, to je razrešenje stare karme. Na bolne događaje možemo da gledamo kao na oslobađanje od stare, loše karme.

Kad se malo zamislimo o ovoj priči, možemo da uočimo jedan od važnih principa karme. Karma je prihvatanje spoznaje da naše misli i delovanje imaju rezultat, nisu nevažne, one preobražavaju svet i nas same. Svoj svet gradimo i razgrađujemo svojim mislima i delovanjem. Upravo spoznaja da svaka naša akcija ima posledicu podstiče nas da se menjamo, razvijamo, da budemo bolji. U tom smislu karma je važna sila koja pokreće promenu i napredak.

Spoznaja da su nas naše prošle akcije dovele do ovog trenutka u kom živimo može da bude pomalo zastrašujuća, jer ne možemo da prebacimo odgovornost na nekog drugog. Postoji izreka: „Ako želiš da znaš šta si radio u prošlosti, pogledaj kakav je tvoj život u ovom trenutku. Ako želiš da znaš kakva ćeš osoba da budeš u budućnosti, pogledaj šta sada radiš i kako razmišljaš!" Kad shvatimo i prihvatimo princip karme, možemo da osetimo ogromnu moć koju imamo - moć da stvaramo svoju budućnost! To je moć da stvaramo dobru karmu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šta možemo da naučimo iz zakona karme

Veliki joginski mudrac Vasishta rekao je da nema veće snage na svetu od ispravnog delovanja u sadašnjem trenutku. Poznavanjem zakona karme, prepoznajemo koliko je važno da obratimo pažnju na sadašnji trenutak, delujemo promišljeno i mudro. U svakom trenutku imamo mogućnost izbora. Često nam se čini da nije tako. Možda i ne možemo drastično da menjamo svoje trenutne okolnosti, ali svaka misao, svaka mala odluka, način ponašanja imaju mnogo veće značenje nego što nam se čini. Čak i kada u sadašnjem trenutku stvari nisu onakve kakve bismo voleli, zakon karme nas uči da svaki pozitivan napor koji preduzmemo mora neizbežno da donese dobre rezultate i pomogne nam da dođemo bliže onome što želimo.

Trenutak u kom donosimo odluku najvažniji je trenutak u kom stvarno upravljamo svojom sudbinom. Stoga je važno da prepoznamo njegovu moć. To je trenutak u kom možemo da stvaramo dobru karmu. To, ipak, nije lako jer tako nama često upravljaju naši nesvesni strahovi, osećaji, žudnje... U joginskoj tradiciji neznanje - avidya predstavlja prvu i najveću prepreku u umu, zbog koje patimo, pa je na početku svakog procesa promene važno znanje o tome šta nam se događa. Pred nama je zatim razdoblje učenja, pokušaja i grešaka, proces koji, kao i svaki razvojni proces, traži upornost i svesnost.

Budite svesni da svaka vaša odluka ima uticaj na ostale, na kolektivnu karmu. Svemir je pulsacija energije u kojoj svaka, pa i najmanja, vibracija ima rezultat. Karmički zakon je sveobuhvatan, pa prema njemu zaista važi „leptirov efekat". Kad leptir zamahne krilima na jednoj strani sveta, to može da izazove uragan na drugoj strani sveta. Naše lično životno iskustvo i naši izbori neraskidivo su isprepleteni s celinom.

Stvarati dobru karmu znači, za početak, uneti neke promene u svoju svakodnevicu. Reč je o malim stvarima, ali svesnim odlukama koje mogu da promene stare obrasce u koje smo upali. Moj učitelj ima običaj da govori da nema dobrih i loših odluka. Neke odluke će nas jednostavno dovesti korak bliže skladu i sreći, a neke odluke će nas udaljiti od toga i odvesti korak bliže nezadovoljstvu ili bolu. Svaka odluka će da donese rezultat, ponekad ćemo da napredujemo u svom razvoju, a katkad naizgled da nazadujemo. Ipak, čak i nazadovanje može da donese znanje koje nam je očito potrebno ili rešavanje neke stare karme. Predlažemo vam neke od praksi iz joginske tradicije koje mogu da pomognu stvaranju dobre karme.

Zapišite najmanje tri svoje najbolje vrline, veštine ili jednostavno stvari u kojima osećate da ste imali sreće. Zatim zapišite tri velika problema koja imate - emotivne ili mentalne blokade, područja na kojima se susrećete s najvećim izazovima i patnjom. Vrlo jednostavno ste dobili rezultate svojih prošlih aktivnosti - svoju dobru i lošu karmu. Razmislite kako se prepliću i prožimaju dobre i loše strane vaše trenutne situacije. Kako su vas problemi, izazovi i teškoće podstakli da se borite, da nešto promenite, da se oslobodite? Kako vas je teško iskustvo promenilo?

Kako je meditacija povezana sa zakonom karme

Kad pogledate dobre strane svog trenutnog života, razmislite o tome kako su vam one pomogle da osetite sreću, uspeh, poverenje u život?

Ne zaboravite da su dobra i loša karma isprepletene i deluju zajedno kako bi vam pomogle da budete to što jeste u ovom trenutku!

Meditacija je praksa koja jako pomaže osvešćivanju, samospoznaji i napretku. Ona je gotovo univerzalni lek za mnoge probleme i teškoće koje nas muče. Redovna meditacija pomaže da jasnije sagledamo svoje karmičke obrasce koji su trenutno na delu. Lakše prepoznajemo one obrasce ponašanja u kojima se stalno vrtimo i propuštamo da stvaramo dobru karmu. Meditacijom, između ostalog, negujemo um, negujemo ljubav prema sebi i poznavanje sebe. Naš um postaje mirniji, pa donošenju odluka i delovanju možemo da pristupimo mirnije i mudrije, s manje ljutnje, straha ili vezanosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

joginskoj tradiciji pozitivna namera zove se sankalpa. Ona je kratka, pozitivna i iskrena izjava namere onoga što želimo da postignemo. Svoju sankalpu možete da oblikujete tokom meditacije, kontemplacije ili joga nidre. Najbolje je da izabrete jednu ili najviše dve sankalpe u isto vreme dok ne postignete željeni cilj. Sankalpa fokusira energiju i eliminiše sve ono što nam odvlači pažnju i zbunjuje nas. Pozitivna namera stvoriće pozitivan rezultat.

Postoji velika razlika između znanja i osvešćivanja. Na primer, možemo da znamo da je pušenje štetno, ali zbog toga nismo prestali da pušimo. Tek kad temeljnim znanjem o štetnosti pušenja prestanemo da pušimo, znači da smo se osvestili. Osvešćivanje je zapravo primenjeno znanje. Zapišite neke od svojih navika za koje znate da nisu dobre za vas, ali niste počeli da delujete u skladu s tim znanjem. Pokušajte da osvestite jednu po jednu lošu naviku, odbacite ih. Pozitivni rezultati neće izostati, a tako ćete i sami da se uverite da imate moć stvaranja dobre karme.

Loša karma ili neprijatni i bolni rezultati našeg delovanja najčešće su rezultat sebičnosti, straha ili neznanja. Nesebična i dobra dela odličan su način rešavanja stare, loše karme. Ima mnogo načina da pomažete drugima. Možete da pomažete roditeljima i komšijama, učestvujete u humanitarnim akcijama, volontirate, reciklirate, hranite mačke lutalice u dvorištu. Možete da pokupite bačenu kesicu s pločnika, budete ljubazni u ophođenju s drugima, strpljivi i istinski ih saslušate. Svako, pa i najmanje, dobro delo je važno! Kada promišljamo kako naš rad može da koristi drugima i poboljša svet oko nas, ta nesebičnost delovanja stvara snažne pozitivne energije i poništava lošu karmu iz prošlosti.

Mnogi poistovećuju karmu sa sudbinom. Ona to na neki način i jeste. Poznatom američkom filozofu i pesniku Emersonu pripisuje se izreka koju su posle preuzeli mnogi moderni duhovni učitelji: „Kad poseješ misao, požnjećeš delovanje. Kad poseješ delovanje, požnjećeš naviku. Kad poseješ naviku, požnjećeš karakter. Kad poseješ karakter, požnjećeš sudbinu." Naša sudbina je u našim rukama! Poznavanje zakona karme pomaže nam da je vešto i srećno oblikujemo.

Izvor: Sensa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-max.it: your social media marketing partner