Odnosi mogu biti vrlo tajanstvene pojave. Čini se da se veze događaju kada ih najmanje očekujete, čak i ako aktivno tražite ljubav.

Karmički dug uvek dođe na naplatu - evo šta treba da znate o moćnoj karmi...

Ako čekate da vam se ljubav dogodi, ovi znakovi ukazuju da ćete uskoro sresti srodnu dušu!

U karmičkoj ljubavi se ponavlja obrazac ponašanja iz prethodnih ljubavi ili iz prethodnih života, naših ili od predaka. Međutim, ovog puta model ponašanja i krajnji ishod moraju da budu drugačiji, kako bi se „karma“ prekinula i kako se ne bi prenela u naš naredni život ili na život našeg potomka.

Ljudi se često pitaju o toku njihovih života i ulozi sudbine u njima. Neki čvrsto veruju u sudbinu; neki ljudi misle da su neke stvari predodređene, a da nekima jednostavno nije suđeno. Oni veruju da su sva iskustva kroz koja su prošli bila predodređena i da je sve to sudbina.

Polovina nas voli misliti da je život niz događaja koje donosi sudbina, druga polovina misli da je sudbina ono što mi činimo. Ako uopšte postoji takva stvar kao što je sudbina, onda se o tome može odlučiti. Može se iskriviti, okrenuti i promeniti prema našim željama i naporima. Neki veruju da je život zapravo ono što mi činimo.

Karmički odnosi su dinamički odnosi koji se protežu natrag u našu prošlost. To su odnosi koji se kontinuirano grade i razvijaju kroz naše različite inkarnacije. Karma između dve duše može biti dobra ili loša.